چین در گذر تاریخ

فرهنگ چین در ربع قرن اخیر

چین در گذر تاریخ

فرهنگ چین در ربع قرن اخیر

بر اساس مستندات تاریخی  اسلام در ژاپن تاریخی صد ساله دارد. مسجد کبدریافت در 1935 ساخته شده است. با این حال تعداد مسلمانان تا قبل از دهه 1980 اندک بود. در نیمه این دهه وبا ورود جوانان مسلمان از کشورهای پاکستان ، بنگلادش ، و ایران برای کار در کارخانه ها و یا تجارت بر تعداد مسلمانان این کشور به سرعت افزوده شد. اما با شروع بحث بر سر کارگران غیر قانونی خارجی،  دولت ژاپن ورود کوتاه مدت شهروندان پاکستان ، بنگلادش ، و ایران را متوقف ساخت.  به دنبال سقوط اقتصاد ژاپن در 1990 تعدادی از مسلمانان با ازدواج با زنان این کشور اقامت قانونی گرفتند. 

مرضیه دشتکی

چینگلیش، تقلیدی از عنوان «English» است که در کشورهای آسیایی برای توضیح اشتباهات در ترجمه انگلیسی به کار می‌رود .

چینگلیش، مهم‌ترین زبان دنیا در‌آینده خواهد بود.

چینگلیش مرکب از دستور زبان چینی و کلمات انگلیسی است که طبق دستور زبان انگلیسی، مرسوم و صحیح نمی باشد. اما همین زبان «چینگلیش» در حال حاضر مورد بحث و توجه گسترده در جهان قرار دارد.

 بر خلاف خود چینی ها، غربی ها نسبت به چینگلیش تحمل پذیری زیادی نشان داده اند. بسیاری از عبارات چینگلیش توسط غربی ها شناخته شده و در لغتنامه آنها به ثبت رسیده است.

از میان کلمات و عبارات جدید زبان انگلیسی از سال 1994، 5 تا 20 درصد متعلق به زبان چینگلیش است که بیشتر از هر زبان دیگر می باشد».

مرضیه دشتکی

اصلاحات اقتصادی موجب دگرگونیهای عمیقی در مسایل مختلف اجتماعی شده. هرگز چینی ها تصور نمی کردند جامعه تحمل این همه تغییرات را به این سرعت و در این وسعت،در زمینه های مختلف داشته باشد. این تغییرات در  ارزشهای اجتماعی، روش زندگی، آداب معاشرت، معیارهای اجتماعی و اخلاقی، نیازها و خواستهای متنوع، هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی، اشتغال به کار و بیکاری و مهاجرت وسکونت، ورود صنعت و فن آوریهای پیشرفته در زندگی فردی و اجتماعی مردم و دهها تحولات سطحی و عمیق دیگر رخ داده است. توسعه اقتصادی و به دنبال آن رفاه و آسایش و در آمد بیشتر، اغلب مردم چین به ویژه ساکنین شهرها و مناطق بیشتر توسعه یافته را ناخود آگاه وادار به تجدید نظر در اخلاقیات و رفتار اجتماعی و آداب و رسوم زندگی خود نموده است.مرضیه دشتکی